• GO TO GLOBAL SITE
INOXPA SKANDINAVIEN A/S

Langballe 2, DK – 8700

Horsens, Denmark

Contact us
18/06/2020

Hvordan fremstiller man hydroalkoholisk gel

Hvordan fremstiller man hydroalkoholisk gel

INOXPA HAR SVARET PÅ FREMSTILLING AF HYDROALKOHOLISK GEL 

Efter udbruddet af COVID-19 er efterspørgslen efter produktion af hydroalkoholisk gel steget markant verden over. Fra Inoxpa-gruppen kan vi tilbyde en række forslag til fremstilling af hydroalkoholisk gel. Fra den lille produktionsenhed baseret på rammemonterede udstyr med forskellige opsætningsmuligheder eller den brugertilpassede løsning, der giver fleksibilitet i forbindelse med de forskellige procesbehov samt andre nuværende eller fremtidige behov i fremstillingen af andre typer af produkter. Vi kan også tilbyde komplette, nøglefærdige linjer til store produktionslinjer, der er tilpasset kundens behov, og som kan omfatte udstyr som f.eks. lagertanke til råmaterialer som alkohol, premixere, hvis de er nødvendige, vandkredsløb, m.m. ... og vi kan også sørge for montage, projektstyring, godkendelser og idriftsættelse; alt sammen takket være vores tekniske afdelings erfaring i udførelse af projekter og udstyr beregnet til omgivelser med eksplosiv atmosfære. 

Fremstillingen af denne type gel foregår sædvanligvis ved rumtemperatur, og den grundlæggende råvare er et højt indhold af ethylalkohol (96º), i de fleste tilfælde over 60 %, men det kan nå koncentrationer på nær ved 90 %.

Andre materialer, som tilfører kendetegnende egenskaber i de forskellige måder denne typer gel forarbejdes på, er carbomer og glycerin i forskellige mængder.

Til slut tilsættes vand i forskellige mængder og i nogle enkelte tilfælde også parfume. 

Et eksempel på rammemonterede udstyr, som INOXPA kan tilbyde, er CMC-ATEX mikseren. Den muliggør hurtig spredning af hydrokollide produkter.

ATEX-udgaven af dette udstyr, gør det muligt at arbejde med produkter, der kan generere en eksplosiv atmosfære. Den vigtigste anvendelse er fremstilling af hydroalkoholiske geler, som almindeligvis indeholder en betydelige mængde alkohol.

De hydrokollide forbindelser findes almindeligvis i form af tørt pulver, som skal spredes i et opløsningsmiddel for at opnå den ønskede kolloide opløsning.

Når dette pulver kommer i kontakt med opløsningsmidlet, dannes der hurtigt klumper, og det er vanskeligt at opnå en homogen blanding med en traditionel omrører. Derfor inkluderer dette mikserudstyr en rotor/stator-mikser i bunden af tanken, som klipper produktet og øger kontaktoverfladen mellem opløsningsmidlet og tilsætningsstoffet.

I samme tank vil en vertikal omrører af Dispegerings-typen tilskynde den nedadgående bevægelse af pulveret i retning af mikserens nederste hoved og forbedre spredningstiden. 

En arbejdsproces, der kræver en høj koncentration af geleringsmidler, kan øge produktets viskositet væsentligt, og det kan være nødvendigt at tilføje et anker røreværk for at opnå fuld homogenisering af produktet.

I standardkonfigurationen er dette udstyr beregnet til at arbejde med produkter op til 5.000 cP. Hvis der anvendes mere tyktflydende produkter, skal denne konfiguration tilpasses til formålet.

Flere nyheder

Videos

View online all available videos of INOXPA's extensive product range


Se mere