• GO TO GLOBAL SITE
INOXPA SKANDINAVIEN A/S

Langballe 2, DK – 8700

Horsens, Denmark

Contact us

Juridisk meddelelse


INOXPA S.A.U.


A17778390

C/ Telers, 60 17820 Banyoles (Girona)

+34 972575200INOXPA SOLUTIONS FRANCE SAS


FR80491103974

ZAC d’Epinay - 69 Allée des Caillotières - 69400 Gleize (France)

+33 474 627 100 / +33 130 289 100IMPROVED SOLUTIONS PORTUGAL UNIPESSOAL LDA


PT508456991

Rua Helipista 621- Algeriz 3730-266 Vale de Cambra (Portugal)

+351 256 472 138INOXPA ITALIA SRL


8432940156

Via Stazione, 119/V - Fr. Ballo 30035 Mirano (Italia)

+39 041 411 236INOXPA UK LTD


GB691059814

Suite 102- Brewery House, High Street Westerham Kent TN16 1RG (United Kingdom)

+44 1737 378 060INOXPA SKANDINAVIEN A/S


DK21261173

Langballe 2, 8700 HORSENS (Denmark)

+ 45 76 286 900INOXPA UKRAINE SRL


378818926550

C/ Staronavodnitskaia, 8B, litera A - 01015, Kiev (Ukraine)

380 445 360 958INOXPA LTD


5074059142

142117, Russian Federation, Moscow region, Podolsk city, Severovo village, ul. Kutuzovskaya, house 15,building 1, office 1

+74 952 150 242INOXPA SOLUTIONS SRL


1005600046660

Mun.Chisinau,str.Botanica Veche 2 ap.11 MD2062

+ 373 228 66 666INOXPA MIDDLE EAST FZCO


100365756400003

P.O.Box: 341085, Office No. 1 Highbay Ground floor, DUBAI SILICON OASIS - DUBAI – UAE

+971 4333 53 88INOXPA SOUTH AFRICA (PTY) LTD


4410123634

Unit A3 -1510 Zeiss Rd- Laser Park, Honeydew Gauteng 2040 (South Africa)

+27 117 945 223INOXPA USA INC.


980426443

3721 Santa Rosa Avenue Suite B4- Santa Rosa - CA 95407 (USA)

1 7075 853 900INOXPA COLOMBIA SAS


830.021.692-8

Autopista Medellín Km 2.5 Vía Parcelas- Parque CIEM OIKOS OCCIDENTE - Bodega G-100 Cota - Cundinamarca (Colombia)

+571 742 7577INOXPA AUSTRALIA PTY LTD


32134499237

Unit 1/4 Fuji Crescent - Mornington (Australia)

+61 359 768 881INOXPA INDIA PRIVATE PVT LTD


U24232PN2008PTC134145

Shed No. 01, 03 to 08,10 to 12, S. No. 83, Hissa No. 2/6/A, Anant Industrial Estate, Shivane Haveli Pune MH 411023 INDIA

+ 91 2064 705 490INOXPA SPECIAL PROCESSING EQUIPMENT (JIAXING) CO. LTD


913304006891473940

Building 6th, Floor 5th-2 NO.289 Muyang Road- Jiaxing, Zhejiang Province (China)

+86 573 83 570 035FLUINOX PROCESOS S.L.U.


B97284277

C/ José Ridaura Alcaide, 37 46134 Foios (Valencia)

96 148 02 75E-mail: dataprotection@inoxpa.com

Domænenavn: inoxpa.es, inoxpa.com, inoxpa.cat, inoxpa.fr, inoxpa.it, inoxpa.de, inoxpa.ru (herefter "INOXPA Hjemmeside og domæner")1. FORMÅL


Udbyderen, der er ansvarlig for Hjemmesiden, stiller dette dokument til rådighed for brugerne med det formål at overholde forpligtelserne i lov 34/2002 om tjenester inden for informationssamfundet og elektronisk handel (LSSI-CE ) samt at informere alle brugere af Hjemmesiden om betingelserne for brug af Hjemmesiden.

Enhver, der gør brug af denne Hjemmeside, accepterer rollen som bruger og forpligter sig til at overholde og opfylde alle de heri fastsatte bestemmelser samt enhver anden lovbestemmelse, der måtte være gældende.

Udbyderen forbeholder sig retten til at ændre enhver form for information, der måtte forekomme på Hjemmesiden uden forpligtelse til på forhånd at underrette eller informere brugerne herom, idet offentliggørelsen på udbyderens Hjemmeside anses for tilstrækkelig.2. ANSVAR


Udbyderen er fritaget for ethvert ansvar for informationer, der er offentliggjort på Hjemmesiden, hvis disse informationer er blevet manipuleret eller introduceret af en tredjepart uden tilknytning til udbyder.

Udbyderens Hjemmeside kan anvende cookies (små informationsfiler, som sendes af serveren til den besøgendes computer) for at udføre visse funktioner, der anses for væsentlige for den korrekte funktion og visualisering af Hjemmesiden. De cookies, der anvendes på Hjemmesiden, er under alle omstændigheder af midlertidig karakter og har til formål at gøre det efterfølgende browserforløb mere effektivt, og de slettes, når brugerens session afsluttes. Disse cookies vil under ingen omstændigheder blive brugt til at indsamle personlige oplysninger.

Det er muligt, at der omdirigeres til indhold på tredjepartswebsteder fra kundens Hjemmeside. Da udbyder ikke altid kan kontrollere det indhold, der anbringes af tredjeparter på disses Hjemmesider, påtager udbyder sig intet ansvar for sådant indhold. Udbyder oplyser under alle omstændigheder om, at ethvert indhold, der kan være i strid med national eller international lovgivning, moral eller offentlig orden vil blive trukket tilbage øjeblikkeligt, samt at udbyder vil sørge for, at omdirigeringen til pågældende hjemmeside ophører øjeblikkeligt og underrette de kompetente myndigheder om det pågældende indhold.

Udbyderen er ikke ansvarlig for oplysningerne og det lagrede indhold, som f.eks. på, men ikke begrænset til, fora, chat, bloggeneratorer, kommentarer, sociale netværk eller andre medier, der giver tredjeparter mulighed for at offentliggøre uafhængigt indhold på udbyderens Hjemmeside. I overensstemmelse med bestemmelserne i Art. 11 og 16 i LSSI-CE stiller udbyder sig til rådighed for alle brugere, myndigheder og sikkerhedstjenester og samarbejder aktivt med tilbagetrækning eller eventuelt blokering af alt indhold, der kan påvirke eller krænke national eller international lovgivning, tredjeparters rettigheder eller moral og offentlig orden. Hvis brugeren mener, at der er indhold på Hjemmesiden, som kan klassificeres i denne kategori, bedes vedkommende straks underrette Hjemmesidens administrator.

Denne hjemmeside er blevet gennemgået og afprøvet til at kunne fungere korrekt. I princippet garanteres den korrekte drift 365 dage om året, 24 timer i døgnet. Udbyderen udelukker dog ikke muligheden for visse programmeringsfejl, force majeure, naturkatastrofer, strejker eller lignende omstændigheder, der gør det umuligt at få adgang til Hjemmesiden.3. KLAUSUL OM INTELLEKTUEL EJENDOMSRETTIGHED


Denne hjemmeside, herunder men ikke begrænset til dens programmering, redigering, kompilering, design, logoer, tekst og/eller grafik tilhører den enhed, der er ansvarlig for Hjemmesiden, og er beskyttet af nationale og internationale bestemmelser om intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder. Brugerens adgang til Hjemmesiden giver ikke vedkommende nogen form for ejendomsrettighed over dette indhold.

Brugen af tredjepartsnavne er udtrykkeligt godkendt af disses ejere, hvorfor udbyderen ikke er ansvarlig for eventuelle tvister, der måtte opstå vedrørende disse, og vil sørge for øjeblikkelig tilbagekaldelse af disse så snart, der foreligger tilstrækkeligt bevis.

Hvis du observerer indhold på Hjemmesiden, der kan krænke intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, bedes du straks underrette udbyderen ved at sende en e-mail til web@inoxpa.com4. KLAUSUL OM INTELLEKTUEL EJENDOMSRETTIGHED VEDRØRENDE ONLINE-APPLIKATION


Udbyderen er eneejer af applikationssoftwaren. Denne licens er udelukkende en overdragelse af en ikke-eksklusiv brugsret, som gør det muligt at anvende applikationen uden nogen territorial begrænsning, med ubestemt varighed, så længe ingen af parterne beslutter at tilbagekalde rettighederne, og som kun tillader brug og udnyttelse af applikationen online og udelukkende via INOXPAs Hjemmeside og domæner (disse betingelser kan variere afhængigt af de specifikke egenskaber af online-applikationen).

Udbyderen afgiver på intet tidspunkt ejendomsretten til softwaren, men overdrager brugsretten af denne under betingelserne beskrevet i denne licens, som under ingen omstændigheder indebærer tilladelse til gengivelse og offentlig formidling, overdragelse, salg, udlejning eller lån, og forpligter sig til ikke at overdrage brugsretten hverken delvist eller fuldstændigt på nogen måde, samt ikke at udbrede, offentliggøre eller på anden måde stille den til rådighed for andre parter.

Som eksempel, men ikke begrænset hertil, er alle logoer, handelsnavne, lydindhold, audiovisuelt indhold, tegn og symboler, der indgår i applikationen, beskyttet af deres respektive ejeres intellektuelle og industrielle ejendomsret, hvorfor det er strengt forbudt, at brugeren af softwaren dekompilerer, gengiver, kopierer, ændrer eller på nogen anden måde manipulerer indholdet af applikationen helt eller delvist eller ændrer den, det værende enten af udseende eller funktion.5. GÆLDENDE LOVGIVNING OG RETSKREDS


Spansk lovgivning finder anvendelse i afgørelsen af alle tvister eller spørgsmål vedrørende denne Hjemmeside eller de aktiviteter, der er udvikles deri, hvilket udtrykkeligt accepteres af parterne. Domstolene i Girona, Spanien har kompetence til at afgøre alle tvister, der måtte opstå som følge af eller relateret til brugen af denne.