• GO TO GLOBAL SITE
INOXPA SKANDINAVIEN A/S

Langballe 2, DK – 8700

Horsens, Denmark

Contact us

Privacy policy


POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

 

Omfang af politikken til beskyttelsen af personoplysninger

Denne politik til beskyttelse af personoplysninger omfatter enhver databehandling, der kan finde sted, når du browser eller interagerer via en af vores hjemmesider eller de sociale netværk, hvor vi kan være til stede (Facebook, Twitter, Instagram, osv.). Nederst i dette dokument kan du finde særlige oplysninger, hvis du bruger sociale netværk. Denne politik gælder også for alle interne procedurer i INOXPA GRUPPEN, som kræver indsamling af data, hvad enten det er via formularer i papirformat eller andre systemer.

 

I hvilket som helst af disse medier kan du få adgang til oplysninger, og i nogle tilfælde udfylde formularer, besvare undersøgelser, deltage i konkurrencer, foretage henvendelser, sende fotografier, kommentere osv. ... hvorved du giver os personlige oplysninger.  Al behandling er underlagt vores privatlivspolitik.

 

Hvem er dataansvarlig for dine personoplysninger?

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016, informerer vi hermed om, at de personoplysninger, som du giver os, vil blive behandlet af INOXPA GRUPPEN (nærmere beskrivelse af INOXPA GRUPPEN findes på https://www.inoxpa.dk/legalnotice).


Hvem er databeskyttelsesrådgiver for personoplysninger?

Databeskyttelsesrådgiveren er den person, der er ansvarlig for at beskytte den grundlæggende rettighed til beskyttelse af personoplysninger i INOXPA GRUPPEN, og som er ansvarlig for overholdelsen af lovgivningen om databeskyttelse. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende adresse: dataprotection@inoxpa.com

 

Hvilke oplysninger bliver indsamlet og med hvilket formål?

I det følgende forklares, hvilke personoplysninger, der forvaltes, og med hvilket formål.

 

Afsnit

Oplysninger

Formål og begrundelse

Modtagere

Kontakt

Navn, adresse, telefon og e-mail

Besvarelse af forespørgsel i henhold til forudgående henvendelse fra dig.

INOXPA Gruppen

Nyhedsbrev

E-mail

Fremsendelse af kommercielt indhold i henhold til dit samtykke.

INOXPA Gruppen

 

 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

INOXPA GRUPPEN anvender værktøjer til analyse af brugernes profiler og præferencer for at kunne udføre målrettede kampagner på grundlag af disse oplysninger.

 

Hvorfor bruger vi dine personoplysninger?
I det følgende forklarer vi det retsgrundlag, der tillader os at behandle dine personoplysninger.

 1. For overholdelse af et aftaleforhold
 2. Når du har givet os dit samtykke
 3. I INOXPA GRUPPENS legitime interesse for at vise dig tjenester, produkter og initiativer, der kan interessere dig
 4. For overholdelse af lovpligtige krav.

Vi erindrer om, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke på følgende adresse:  dataprotection@inoxpa.com

Offentliggørelse af fotografier og videoer på hjemmesiden eller i de sociale medier

For offentliggørelse af fotografier eller videoer af vores medarbejdere, kunder, brugere eller mindreårige på hjemmesiden eller på sociale netværker, samt indsamling af oplysninger for at gennemføre en konkurrence eller behandling af andre personoplysninger, indhenter vi på forhånd det udtrykkelige, uforbeholdne og informerede samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden, der i tilfælde af børn under 14 år tilfalder dennes forældre eller værger.

Behandlingen af disse fotografier overholder proportionalitetsprincippet, dvs. de behandles udelukkende til det formål, som samtykket blev givet til

Ikke-relevante oplysninger

INOXPA GRUPPEN underretter om, at medmindre der foreligger en juridisk tilladelse, kan ingen bruger anvende en anden persons identitet eller videregive pågældendes personoplysninger, hvorfor brugeren til enhver tid skal tage i betragtning, at vedkommende kun kan overdrage personoplysninger, der vedrører brugerens egen identitet, og som er passende, relevante, aktuelle, præcise og sande.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

INOXPA GRUPPEN opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, hvortil de blev indsamlet. Hvis retningslinjen er forskellig fra den, der er angivet i denne politik, vil den være beskrevet i det relevante dokument

 

Til hvem videregiver vi dine oplysninger?

INOXPA GRUPPEN videregiver kun dine oplysninger i de tjenester, hvori det står anført, samt i tilfælde, der er fastlagt ved lov. Dine personoplysninger videregives ikke internationalt.

 

I de sociale netværk vil alle oplysninger og indhold offentliggjort af brugeren blive videregivet og delt med de øvrige brugere, der har adgang til pågældende sociale netværk i medfør af selve arten af tjenesten.

 

Sikkerhedsforanstaltninger

INOXPA GRUPPEN sikrer, at behandlingen af de indsamlede personoplysninger sker med absolut fortrolighed og overholdelse af privatlivets fred, og har derfor truffet væsentlige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå ændring, tab, behandling eller uautoriseret adgang for at garantere integritet og sikkerhed.

 

Brugeren forpligter sig til korrekt brug af brugernavn og adgangskode, til ikke at stille brugernavn eller adgangskode til rådighed for tredjepart og forpligter sig ligeledes til at oplyse INOXPA GRUPPEN om ethvert tyveri, tab eller risiko for tredjeparts adgang til vedkommendes bruger.

 

Hvad er dine rettigheder, når du giver os dine personoplysninger?

 

Rettighed

Indhold

Tjenestekanal

Adgang

Du kan konsulterer de personoplysninger, der forvaltes af INOXPA GRUPPEN.

 

 

 

 

 

dataprotection@inoxpa.com

Berigtigelse

Du kan ændre dine personoplysninger, hvis disse ikke er korrekte.

Sletning

Du kan anmode om sletning af dine personoplysninger

Indsigelse

Du kan anmode om, at dine personoplysninger ikke behandles.

Begrænsning af behandlingen

Du kan anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

-   Mens anfægtelsen af nøjagtigheden af dine oplysninger efterprøves

-   Når INOXPA GRUPPEN ikke behøver at behandle dine oplysninger, men du har brug for dem til at udøve eller forsvare en klage.

Portabilitet

Du har ret til at modtage oplysninger i elektronisk format, som du selv har afgivet til os i samme format.

Hvis du mener, at vi ikke har behandlet dine oplysninger i overensstemmelse med lovgivningen, bedes du kontakte Databeskyttelsesrådgiveren på denne e-mailadresse dataprotection@inoxpa.com

Du kan også indgive en klage for den spanske databeskyttelsesmyndighed, Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

For at udøve dine rettigheder, bedes anmodningen vedlagt en kopi af dit DNI (spansk nationalt identitetskort) eller anden dokumentation, der akkrediterer din identitet.

Udøvelse af dine rettigheder er gratis

 

Sociale netværk

INOXPA GRUPPEN kontrollerer ikke funktionen af de sociale netværk, og derfor vil de offentliggjorte oplysninger blive delt af alle brugere, der har adgang til de pågældende netværk. Disse netværk giver ligeledes mulighed for interaktion med andre brugere, og i denne sammenhæng beskrives en række præmisser, du bør have i betragtning, i det følgende.

Formålet med brugen af sociale netværk er at synliggøre og formidle produkter, der udvikles af INOXPA GRUPPEN

I princippet gælder den samme databeskyttelsespolitik, som specificeret i dette dokument, hvad indsamling, behandling og videregivelse af oplysninger angår.

Brugeren forpligter sig til:

 • Ikke at offentliggøre oplysninger, der ikke overholder kravene til sandfærdighed, offentlig interesse og menneskers værdighed. Især at undgå enhver handling, der overtræder princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund af køn, race, religion, ideologi eller andre personlige eller sociale omstændigheder, eller som strider mod privatlivets fred, ære og selvopfattelse, da bruger har det endelige ansvar for sandfærdigheden og lovligheden af det indhold, vedkommende offentliggør.
 • Ikke at optage eller offentliggøre billeder, videoer eller nogen anden form for optagelse uden de berørte personers samtykke.

 

INOXPA GRUPPEN identificerer sig ikke med de synspunkter, som andre har givet udtryk for eller med den ideologi, der udtrykkes i venskabsprofiler på de sociale netværk.

 

INOXPA GRUPPEN forbeholder sig ret til at slette enhver information, der er blevet offentliggjort af andre, fra sine sociale netværk, hvis denne information overtræder loven, ansporer til at gøre det eller indeholder budskaber, der krænker personers eller institutioners værdighed. Samt at blokere eller anmelde ophavsprofilen af disse budskaber.

 

Anbefalinger til brugerne

 • Gennemgå og læs det sociale netværks generelle vilkår for brug og privatlivspolitik, når du registrerer dig.
 • Studer mulighederne for opsætning og brug, som netværket tilbyder
 • Konfigurer beskyttelsesgraden af privatlivet i det sociale netværks brugerprofil korrekt.
 • Offentliggør ikke for mange oplysninger om dit privat- og familieliv.
 • Vær forsigtig med at offentliggøre audiovisuelt og grafisk indhold på din profil, især hvis der uploades billeder af tredjeparter.
 • Vis ikke data vedrørende tredjeparter uden disses forudgående samtykke.

 

De følgende sociale netværk styres af INOXPA GRUPPEN:

Netværk

Adresse

Facebook

http://www.facebook.com/inoxpa

LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/inoxpa/

YouTube

http://www.youtube.com/user/inoxpa2010

Twitter

https://twitter.com/INOXPA

Google+

https://plus.google.com/+InoxpaGlobal